לשאלות ולפרטים

ניתן לפנות גם  בטלפון:
054-7350090

אימייל:
shirkeinan@gmail.com

כתובת למשלוח דואר:
שיר קינן , ת.ד 10640
סניף:ביאליק רמת גן.

בברכה,

שיר קינן