לשאלות ולפרטים

ניתן לפנות גם  בטלפון:
054-7350090

אימייל:
shirkeinan@gmail.com

כתובת למשלוח דואר:
שדרות ההשכלה 3, תל אביב
שירנט בניית אתרים


בברכה,

שיר קינן